txeriff: SYSTEM FAILURE 0X4345FE234 v: 1, c: 22
"Free dislexia! free Mandela!" -Bala_perdida
-
votos: 2, carisma: 33  
Papa_Noel