# Papa_Noel: " xD xD es que estais chalaos" -Txeriff v: 1, c: 16